İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

Ürün Bilgisi

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene yöneltilebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı, ve sosyal sigortalar kanuna tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükm olunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de ödenir.

Ek Teminatlar:

- İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar,

- İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden (T.C. sınırları içi veya dışı) asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,

- Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,

- Manevi tazminat talepleri,

- Bordroya kayıtlı stajyer, taşeron ve tali müteahhitler

- Gıda Zehirlenmeleri (Şirket tarafından personele sağlanan gıdalar neticesinde)

Hep bize bir şey olmaz zannederiz. Ama aslında her an her şey olabilir. Allah korusun, işte o zaman sevdiklerinize destek olmaya devam edebilesiniz diye sizin için N’olur N’olmaz Sigorta’sını hazırladık.