Zorunlu Deprem (DASK) Sigortası

Ürün Bilgisi

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin ve depremin sonucu meydana gelen yangın, infilak ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Ülkemizde beş farklı deprem risk bölgesi bulunmaktadır. Buna göre yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az prim ödenmektedir. Bunun yanısıra, meskenin büyüklüğüne, inşa tarzına göre de deprem fiyatları değişmektedir.

Teminatlar

Zorunlu Deprem Sigortası DASK, aşağıda belirtilen tüm maddi zararları karşılamaktadır.

Teminatlar
Depremin neden olacağı maddi zararlar
Deprem sonucu yangının neden olacağı maddi zararlar
Deprem sonucu infilakın neden olacağı maddi zararlar
Deprem sonucu tsunaminin neden olacağı maddi zararlar
Deprem sonucu yer kaymasının neden olacağı maddi zararlar
Sigortalı binada doğrudan neden olacağı maddi zararlar (Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar ve bacalar)

Hep bize bir şey olmaz zannederiz. Ama aslında her an her şey olabilir. Allah korusun, işte o zaman sevdiklerinize destek olmaya devam edebilesiniz diye sizin için N’olur N’olmaz Sigorta’sını hazırladık.